Vortesvin skjøt jeg tidlig morgene dagen før
vi reiste hjem. Det var på 50 meters
avstand.jeg skjøt vurte med
ett perfekt skudd. Den løp 150 meter og døde.

Boro.